«

»

Wydrukuj to Wpis

Zapraszamy na Regaty Memoriał imieniem Bolesława Knasieckiego

Zapraszamy na Regaty, które odbędą się już w sobotę na jeziorze Kierskim.

NAZWA REGAT   Memoriał Imieniem Bolesława Knasieckiego
Miejsce, termin Jezioro Kierskie 6-7-8.07.2012 (klasa 470 – 07-08.07.2012)

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1 ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem regat jest  Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Poznań ul .Wilków Morskich 2.
1.2 Regaty będą rozgrywane na Jeziorze Kierskim w dniach 6-7-8.07.2012
2 PRZEPISY
2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ?przepisami? zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.
2.2 Instrukcja żeglugi dostępna będzie w biurze klubu podczas przyjmowania zawodników zgłaszających się do regat.
3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF
3.2 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: OK.D,-Europa,-Słonka,-Cadet,-Optymist,-Laser 4,7 ,F D,Omega,470,Jachty Kabinowe.
3.3 Zgłoszenia do regat w biurze ŻLKS Kiekrz ul Wilków Morskich 2- 5.07.2012godz 18-20 oraz
6.07.2012 godz 8.30-10.00
3.4 Wpisowe do regat wynosi:
TUTAJ
4 ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
4.1 Zgłoszenia finalne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w ŻLKS-Kiekrz w dniu 5.07.2012 w godzinach 18-20 oraz w dniu 6.07.2012 w godz 8.30 -10.00.
4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
dowód wpłaty wpisowego do regat;
aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
licencja sportowa zawodnika PZŻ;
uprawnienia żeglarskie wymagane do prowadzenia jachtu danej klasy (dotyczy tylko zawodników polskich);
ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.000.000 EUR;
certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
5 PROGRAM REGAT
5.1 Program regat będzie następujący:
TUTAJ
5.2 Planowane jest rozegranie 7 wyścigów oraz w klasie Słonka,OKD,FD,Omega,470 5 wyścigów
5.4 W dniu 8.07.2012 sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13:15 .
6 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat ŻLKS-Kiekrz ul.Wilków Morskich 2 .
7 POMIARY
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi zostaną dokonane podczas regat.
8 TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
8.1 Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.
10 PUNKTACJA
10.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.
10.3 a) W przypadku rozegrania mniej niż 5 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.
b) W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.
11 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
12 PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
13 NAGRODY  Puchary dla pierwszych 3 zawodników w poszczególnych klasach-Dyplomy-Upominki
14 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.
15 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Vice Komandor ŻLKS do Spraw Sportu Bogdan  Ratajczak

Kontakt-502 19 70 30 e mail – b.ratajczak@alma.biz.pl

www.zlks.pl
Serdecznie Zapraszamy

Permalink do tego artykułu: http://470er.pl/2012/07/05/zapraszamy-na-regaty-memorial-imieniem-boleslawa-knasieckiego/